Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na poddębickich Termach

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na poddębickich Termach

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formule całodziennego dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Konsultacje odbędą się 30 sierpnia 2022 r. w godz. 09:00 – 14:00, Termy Poddębice, ul. Mickiewicza 19.

Podczas indywidualnych spotkań każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną ponadto możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnione będą zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.