Nowe inwestycje w Gminie

Nowe inwestycje w Gminie

Gmina Poddębice zrealizuje kolejne inwestycje. Burmistrz Piotr Sęczkowski podpisał umowy na budowę drogi w Krępie i modernizację chodnika na ul. Wiśniowej. Ponadto samorząd otrzymał promesę w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. To dobre informacje dla mieszkańców.

– Nie zwalniamy tempa w rozbudowie sieci gminnych dróg i rozpoczynamy następne przedsięwzięcia – podkreśla Burmistrz Sęczkowski.

W ciągu pół roku w Krępie powstanie nawierzchnia asfaltowa od osiedla w kierunku zakładu. Wzdłuż jezdni pojawi się chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowane będą też zjazdy do nieruchomości i kanał teletechniczy. Wartość zadania, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, to 0,6 mln zł. Nowy odcinek będzie kolejnym utwardzonym w tej miejscowości. Należy przypomnieć, że pięć lat temu Gmina wybudowała drogę z Krępy przez Nową Wieś do Truskawca.

Do czerwca br. przebudowany ma być także chodnik na ul. Wiśniowej w Poddębicach. Stare płyty chodnikowe zastąpi kostka betonowa. Inwestycja samorządu będzie kosztować blisko 150 tys. zł, a jej wykonawcą jest firma Pro-Bud.

To nie koniec dobrych wiadomości. Poddębice otrzymały również wsparcie z programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 461 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój informatyzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

– Pandemia pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planujemy zmodernizować sieć komputerową podległych nam szkół i instytucji, zakupić sprzęt, oprogramowanie – dodaje Burmistrz Poddębic.

Droga w Krępie oraz chodnik na ul. Wiśniowej to inwestycje, które zrealizuje poddębicki samorząd