1

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu „Życzliwych Serc”
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres:
ul. 1-go Maja 15, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
klubabstpoddebice@vp.pl
Nr tel.: 509-585-575

2

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chropy Stokrotka
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres:
Chropy 5, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:

Nr tel.: –

3

Nazwa organizacji pozarządowej: Uczniowski Klub Sportowy „Trops”
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres:
ul. Łęczycka 13, 99-200 Poddębice przy Szkole Podstawowe nr 1 im. Lotników  Polskich w Poddębicach
Adres e-mail: recznatrops@wp.pl
Nr tel.: 696-019-788

4

Nazwa organizacji pozarządowej: Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon”
Forma prawna:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Adres:
ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice
Adres e-mail: 
 –
Nr tel.: 603-76-73-27

 5

Nazwa organizacji pozarządowej:  Poddębicki Ludowy Klub Sportowy „Dąb”
Forma prawna:
 stowarzyszenie
Adres:
ul. Krasickiego 25, 99-200 Poddębice
Adres e-mail: –

Nr tel.: –

 6

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Sportowe WIT Poddębice
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres:
Antoninów 6a, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
wit-poddebice@wp.pl
Nr tel.: 603-960-915

7

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres:
Bałdrzychów 27, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
teresa-sosnowska@wp.pl
Nr tel.:
043 678-25-20

8

Nazwa organizacji pozarządowej: Ludowy Klub Sportowy „Ner”
Forma prawna:
stowarzyszenie sportowe
Adres:
ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice
Nr tel.:
605-54-58-56

9

Nazwa organizacji pozarządowej: Poddębicki Wędkarski Klub Sportowy „Wobler”
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres:
ul. Kilińskiego 6/1, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
animalmage@o2.pl
Nr tel.:

10

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Górzanie”
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres: Góra Bałdrzychowska 1a, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
Nr tel.: 661-960-490

11

Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja „Metamorfoza”
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres: Feliksów 19, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
Nr tel.: 663-066-040

12

Nazwa organizacji pozarządowej: Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres: ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
Nr tel.: 603-682-044

13

Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja “Obudzić Zmysły”
Forma prawna:
stowarzyszenie
Adres: ul. Świerczewskiego 6 , 99-200 Poddębice
Adres e-mail:
Nr tel.: 604-102-101

PLIKI DO POBRANIA:

protokół z konsultacji 2013
protokół z konsultacji 21.11.2013
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z 28.01.2015r.-wzór wniosku
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z 18.12.2015r.-wzór wniosku
protokół z konsultacji 2011
protokół z konsultacji 2012
Zarządzenie nr 339 Burmistrza Poddębic z dnia 18.02.2013-s.2
PROTOKÓŁ PROGRAM SPORT
Zarządzenie nr 37 Burmistrza Poddębic z dnia 2.03.2011r.
Zarządzenie nr 12 Burmistrza Poddębic z 28.01.2015r.
Zarządzenie nr 171 z 30.01.2012r.
Zarządzenie nr 200 Burmistrza Poddębic z dnia 29.02.2012r.- wyniki konkursu 2012
Zarządzenie nr 36 Burmistrza Poddębic z dnia 2.03.2011r.
Zarządzenie nr 207 Burmistrza Poddębic z dnia 13.03.2012
Zarządzenie nr 354 Burmistrza Poddębic z dnia 27.03.2013r.
Zarządzenie nr 170 z 30.01.2012r.
Zarządzenie nr 41 Burmistrza Poddębic z dnia 11 marca 2011r.
Zarządzenie nr 55 Burmistrza Poddębic z dnia 8.04.2011r.
PROTOKÓŁ PROGRAM WSPÓŁPRACY
Zarządzenie nr 35 Burmistrza Poddębic z dnia 2.03.2011r.
zarządzenie – podział środków 2014-sport
Zarządzenie nr 34 Burmistrza Poddębic z dnia 2.03.2011r.
zarządzenie – wyniki konkursu 2014 sport
uchwała program współpracy 2014
Zarządzenie nr 418 Burmistrza Poddębic z dnia 19.07.2013r.
zarządzenie nr 5 Burmistrza Poddębic z 22.01.2015r.
Zarządzenie Burmistrza nr 493 z 31.01.2014r.
Zarządzenie nr 42 Burmistrza Poddębic z dnia 11 marca 2011r.
Zarządzenie nr 199 Burmistrza Poddębic z dnia 29.02.2012r. – wyniki konkursu 2012
Zarządzenie nr 173 z 30.01.2012r.
zarządzenie – ogłoszenie konkursu 2014 – sport
Zarządzenie nr 208 Burmistrza Poddębic z dnia 13.03.2012
Zarządzenie nr 51 Burmistrza Poddębic z dnia 31.03.2011r.
Zarządzenie nr 172 z 30.01.2012r.
zarządzenie nr 6 Burmistrza Poddębic z 22.01.2015 r.
Zarządzenie Burmistrza nr 494 z 31.01.2014r.
Załącznik do Zarządzenia nr 12 Burmistrza Poddębic z 28.01.2015r.
Zarządzenie nr 340 Burmistrza Poddębic z dnia 27.02.2013r.
program współpracy 2014
Zarządzenie nr 395 Burmistrza Poddębic z dnia 24 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie konkursu – rozwój sportu
Ogłoszenie konkursu – sport 2
Ogłoszenie konkursu – promocja zdrowia 2011
Ogłoszenie konkursu – Zarządzenie nr 173
Ogłoszenie konkursu – Zarządzenie nr 172
Ogłoszenie Burmistrza Poddębic – Otwarty Konkurs Ofert – 13.03.2012r.
ogłoszenie do konkursu 2014-sport
Zarządzenie nr 505 z 28.02.2014r.
załącznik do Zarządzenia nr 6 Burmistrza Poddębic z 22.01.2015 r.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 494 z 31.01.2014r.
Zarządzenie nr 341 Burmistrza Poddębic z dnia 27.02.2013r.
skan protokołu konsultacji 2015
Zarządzenie nr 396 Burmistrza Poddębic z dnia 24 czerwca 2013 roku
Zarządzenie nr 339 Burmistrza Poddębic z dnia 18.02.2013-s.1
pismo organizacje pozarządowe 2013
Formularz opiniodawczy – sport 2011
Program współpracy 2011- formularz opiniodawczy
wzór oferty wg Rozporządzenia MPiPS z 15.12.2010r.
zał. 1 – wzór oferty
Wzór oferty realizacji zadania
Zarządzenie nr 188 Burmistrza Poddębic z 18.12.2015r.
Zarządzenie nr 189 Burmistrza Poddębic z 18.12.2015r.-podział środków
zarządzenie – wyniki naboru wniosków 2016
Zarządzenie nr 190 Burmistrza Poddębic z 18.12.2015r.- ogłoszenie konkursu
zarządzenie – wyniki otwartego konkursu ofert 2016
Załącznik do Zarządzenia nr 188 Burmistrza Poddębic z 18.12.2015r.-ogłoszenie
Zarządzenie nr 329 Burmistrza Poddębic z dnia 18.01.2013r.
formularz opiniodawczy – program współpracy 2012
Zarządzenie nr 330 Burmistrza Poddębic z dnia 18.01.2013r.
program współpracy na 2016 rok – formularz zgłoszenia opinii
Program współpracy 2013 – formularz opiniodawczy
Załącznik do zarządzenia Burmistrza Poddębic nr 190 z 18.12.2015r.-ogłoszenie
ogłoszenie ws.konsultacji programu współpracy na 2017 rok
Załącznik do Zarządzenia nr 341 Burmistrza Poddębic z dnia 27.02.2013r.
Załącznik do Zarządzenia nr 396 Burmistrza Poddębic z dnia 24 czerwca 2013 roku
Załącznik do Zarzadzenia nr 330 Burmistrza Poddębic z dnia 18.01.2013r.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Poddębice-09.11.2012
nabór wniosków na sport 2017
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Poddębice-09.11.2012
oferta Parafii Niewiesz-10.02.2014r.
Wniosek organizacji pozarządowej-Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa
skan opinii-konsultacje 2015