OSP Sworawa szósta w Zawodach Drużyn Ratownictwa Powodziowego

OSP Sworawa szósta w Zawodach Drużyn Ratownictwa Powodziowego

Strażacy OSP Sworawa reprezentowali Gminę Poddębice na tegorocznych Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej.

W Ostrowie Warckim nad Zalewem Jeziorsko gminna formacja w składzie: Marcin Kajszczak, Cezary Kajszczak, Adam Madajski, Marcin Łopata, Łukasz Wydrzyński, zajęła 6 miejsce z 20 drużyn z terenu Województwa Łódzkiego.

Celem organizacji zawodów było wykazanie podczas praktycznego działania w ramach bezpośredniej rywalizacji przez drużyny powodziowe poziomu przygotowania gminnych formacji OC do działania w sytuacjach zagrożenia powodziowego. W trakcie zawodów poszczególni członkowie drużyny musieli wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną w pokonywaniu przeszkód terenowych, umiejętnością obsługiwania sprzętu wykorzystywanego w trakcie czynności ratowniczych oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Rozegrano konkurencje takie jak: pokonanie wyznaczonego odcinka wodnego łodzią wiosłową i podjęcie tonącego z łodzi, budowa wału przeciwpowodziowego, piłowanie drewna przy użyciu piły łańcuchowej, pokonanie wyznaczonego odcinka łodzią motorową wraz z rzutem rzutką ratowniczą z łodzi do celu.

Organizatorem zawodów był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi