Poddębice najlepsze w kraju!

Poddębice najlepsze w kraju!

Poddębice zwyciężyły w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020 roku w kategorii gmin miejsko-wiejskich. W ogłoszeniu wyników w Centrum Prasowym PAP uczestniczył Burmistrz Piotr Sęczkowski.

– Ta wygrana stanowi dla samorządu ogromne wyróżnienie. Odnotowaliśmy awans na pierwsze miejsce z ósmej lokaty, którą mieliśmy w zeszłym roku – informuje Burmistrz.

Skok na najwyższy stopień podium dały Poddębicom głównie dwa wskaźniki ekonomiczne: udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, a także udział środków europejskich w wydatkach ogółem. Stało się tak dzięki temu, że Gmina w 2020 roku prowadziła wielomilionowe inwestycje, które finansowane były ze środków zewnętrznych, jak i własnego budżetu.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. To jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Ranking badał kondycję finansową gmin i powstał w oparciu o dane Regionalnych Izb Obrachunkowych. Obok Poddębic laureatami zostały Podkowa Leśna w kategorii gmin miejskich, Chojnice wśród gmin wiejskich, Poznań w grupie miast na prawach powiatu i powiat wrocławski w kategorii powiatów ziemskich.

– Gratuluję Poddębicom, które są coraz bardziej rozpoznawalne w kraju – powiedział podczas ogłaszania wyników rankingu prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.