Poddębice partnerem łódzkiego Uniwersytetu Medycznego

Poddębice partnerem łódzkiego Uniwersytetu Medycznego

Burmistrz Piotr Sęczkowski podpisał list intencyjny, dotyczący współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Zakres wspólnych działań miasta i uczelni obejmuje tematykę aktywnego oraz zdrowego starzenia się społeczeństwa.

– Poddębice dysponują odpowiednią infrastrukturą i realizują projekty ukierunkowane na seniorów, a także osoby niepełnosprawne. Dla Uniwersytetu to dobry partner do współpracy – podkreśla prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uczelnia planuje wdrożyć w mieście Gorących Źródeł wielokierunkową strategię, opartą na działaniach krótko i długoterminowych. W ramach tego przewiduje się m.in. prowadzenie badań naukowych nakierowanych na ocenę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych oraz niepełnosprawnych, promowanie na arenie międzynarodowej wizerunku miasta jako sprzyjającego aktywnemu i zdrowemu starzeniu się, udział w warsztatach ekspercko-szkoleniowych, czy wykorzystanie potencjału studentów UM w Łodzi – praktyki studenckie, wolontariat, zaangażowanie studenckich kół naukowych w realizacji prac badawczych.

– Chcemy uczyć się od najlepszych, a do grona takich uczelni należy łódzki Uniwersytet Medyczny, dlatego podjęliśmy współpracę. W dobie starzejącego się społeczeństwa wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, tak by czuły się potrzebne i aktywne cały czas – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Współpraca pomiędzy Gminą, a Uniwersytetem będzie realizowana w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). EIP on AHA to inicjatywa Komisji Europejskiej, polegająca na współpracy pomiędzy krajami, regionami, ośrodkami akademickimi, przedsiębiorcami, placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej i organizacjami samorządowymi, celem poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób starszych i zwiększenia ich udziału w życiu społecznym.