Poddębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Poddębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchacze Poddębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odebrali dyplomy ukończenia roku akademickiego 2017/2018. Była to druga edycja przedsięwzięcia realizowanego dla mieszkańców powyżej 60 roku życia.

Zajęcia, które odbywały się w siedzibie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu trwały od połowy września ub.r. do połowy czerwca br. Uczęszczały w nich 83 osoby.

W ofercie słuchacze mieli do wyboru zajęcia z gimnastyki, jogi, języka angielskiego, plastyki, warsztatów techniki zapamiętywania i szybkiego czytania oraz informatyki.

Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie twierdzą, że na zdobycie nowych umiejętności nigdy nie jest za późno, a będąc słuchaczem uniwersytetu cały czas pozostają aktywni.