Podsumowali inwestycje w Bałdrzychowie

Podsumowali inwestycje w Bałdrzychowie

Bałdrzychów to jedna z największych wsi Gminy Poddębice, a jego mieszkańcy działają aktywnie w różnych dziedzinach. Podczas zorganizowanego festynu podsumowano wielomilionową inwestycję, którą samorząd zrealizował dzięki środkom unijnym i własnym.

– Zadanie składało się z dwóch etapów. Najpierw na odcinku Bałdrzychów-Borysew-Praga wybudowana została sieć wodno-kanalizacyjna, powstały m.in. kolektor, przyłącza, studnie, tłocznie ścieków. Następnie za 2,5 mln zł odtworzono nawierzchnię traktu powiatowego na długości 4,3 km. Zarząd Powiatu Poddębickiego poprzedniej kadencji wybudował na tym odcinku chodnik – informuje Paweł Gogulski Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach.

Spotkanie mieszkańców było również okazją do złożenia podziękowań aktywnie działającym na terenie Bałdrzychowa organizacjom. Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim złożyli podziękowania na ręce przedstawicieli: Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Bałdrzychów, orkiestry dętej, szkoły podstawowej, sołectwa i parafii.