Promocja projektów realizowanych z PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa”

Promocja projektów realizowanych z PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa”

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego dorobek pracy Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” i jej beneficjentów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Link do spotu:

https://youtu.be/EWKSbpyuyJ8

Operacja pn.: Promocja projektów realizowanych z PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.Partnerem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach.

Realizacja spotu: Tribekk Visuals https://www.facebook.com/tribekk/

Przed Państwem spot promujący działania organizacji pozarządowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”. Modernizacje świetlic wiejskich, budowa altany, warsztaty pszczelarskie i florystyczne oraz publikacja z okazji 600 – lecia wsi to ich ogromny wkład w rozwój obszaru oraz społeczności lokalnej. A wszystko dzięki współpracy, zaangażowaniu i chęci zmian na lepsze!

https://www.youtube.com/watch?v=-ge_LLlLf44

Operacja pn.: Promocja projektów realizowanych z PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.

Partner projektu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

Realizacja spotu: Tribekk – Produkcja filmowa, telewizyjna i fotografia.