Rekordowy budżet Poddębic

Rekordowy budżet Poddębic

Blisko 80 mln zł to wysokość budżetu na 2018 rok!

Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet Gminy na 2018 rok. Uwagę zwraca fakt, że w tym roku jest on rekordowo wysoki.

– Tegoroczne dochody i wydatki kształtują się na poziomie bliskim 80 mln zł. To na pewno cieszy, ale dziś każdy samorządowiec wie, że trzeba twardo stąpać po ziemi i patrzeć na rynek wykonawstwa. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że firmy nie przystępują do przetargów, a często ceny odbiegają od założonych środków. Dla samorządów to niespotykany problem. Dziś już nie wystarczy zdobyć środki, czy posiadać dobry budżet, ale trzeba mieć dużo szczęścia, by znaleźć wykonawcę – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski. – Trzykrotnie ogłaszaliśmy przetarg na remont pomnika w Niewieszu i nikt nie zgłosił do wykonania prac. Zobaczymy jak ułoży się ten rok – dodaje Burmistrz.

A co składa się na obecną sytuację finansową poddębickiego samorządu?

– W dużej mierze to działania inwestycyjne Gminy, które są w trakcie realizacji oraz planowane do przeprowadzenia. Wielomilionowe zadania wspierają dotacje z zewnątrz – podkreśla Burmistrz Poddębic.

W 2018 roku samorząd będzie kontynuował prace przy budowie oraz modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Inwestycja warta 11 mln zł obejmuje miejscowości: Klementów, Bałdrzychów, Borysew, a także część Pragi.

Na ukończenie czeka zadanie, polegające na budowie teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie. Wydatek jaki w tym roku poniesie poddębicki samorząd to 0,8 mln zł. Pół miliona pochodzi ze środków zewnętrznych.

Samorządowcy z Poddębic obok poprawy infrastruktury technicznej chcą też inwestować w drogi. W budżecie na ten cel przewidziano 7 mln zł. Planowana jest przebudowa. m. in. ul. Targowej w Poddębicach, na którą Gmina uzyskała 50% dofinansowania, a także budowa drogi prowadzącej do nowo powstającej fabryki „Narzędziownia” w Feliksowie. Po raz kolejny Gmina wspomoże przebudowę dróg powiatowych – tym razem odcinek Poddębice-Brudnów. Będą również czynione starania o pozyskanie kolejnych środków na infrastrukturę drogową.

Jednak największą inwestycją Gminy, zarówno pod względem finansowym, jak i znaczenia dla rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego, będzie rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

Projekt „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” o łącznej wartości 60 mln zł i dotacji z UE w wysokości 41,4 mln zł, to wielka szansa dla naszego miasta, a jednocześnie największe przedsięwzięcie w ostatnich 20 latach od czasu budowy szpitala.

Jak zwykle dużą część budżetu stanowią wydatki oświatowe. W tym roku na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola publicznego i prywatnych oraz innych form opieki nad dziećmi, jak żłobki czy kluby malucha zarezerwowano 16,5 mln zł, z czego 9,5 mln zł stanowią: subwencja oświatowa i dotacja z budżetu państwa, a reszta to środki własne samorządu.

W 2018 roku rozpoczną się prace przystosowawcze gimnazjum do szkoły podstawowej. Pierwszy etap to przygotowanie nowych sal lekcyjnych. Następnie termomodernizacja hali sportowej. Ogłoszony zostanie konkurs na zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W planach jest również budowa placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach.

Samorządowców cieszy fakt mniejszego bezrobocia i coraz większych wpływów z podatku PIT, który w ciągu ostatnich lat urósł od kwoty 6,8 mln zł do 10,9 mln zł.

Ul. Zielona w Poddębicach jest nowoczesna i bezpieczna. W 2018 roku poddębicka Gmina chce kontynuować inwestycje drogowe.