Rzeźby z brązu zamiast handlowca

Rzeźby z brązu zamiast handlowca

Wiadomo jak będzie wyglądało centrum Poddębic w miejscu, gdzie znajdował się handlowiec. Wojewódzki konserwator zabytków wydał zgodę na zagospodarowanie terenu.

– Plany samorządu dotyczące Placu Kościuszki po kilku miesiącach uzgodnień wchodzą w kolejną fazę – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Gminny projekt przewiduje powstanie fontann Prima Ballerina. Tworzyć je będą trzy rzeźby z brązu przedstawiające baletnice. Autorką dwumetrowych figur jest Małgorzata Chodakowska, od lat związana z Poddębicami, obecnie mieszkająca i tworząca w Dreźnie. Artystka w swoich pracach sięga po klasyczne formy i nadaje im magiczny charakter. Połączenie brązu i wody w rzeźbach daje niesamowite efekty wizualne.

Fontanny będą oświetlone, a wokół nich utworzony zostanie skwer z ławkami, stolikami, leżakami, stojakami na rowery oraz elementami małej architektury, nawiązującej stylem do zabudowy Placu Kościuszki. Nowe nasadzenia, żywopłoty i trawniki dopełnią całość oraz podkreślą charakter reprezentacyjnego miejsca Poddębic.

– Centrum miasta posiada historyczny układ urbanistyczny i jest objęte ochroną konserwatora zabytków, który zatwierdza wszelkie przedsięwzięcia na tym obszarze. Wykonanie zadania nie będzie łatwym procesem. Inwestycję muszą poprzedzić badania archeologiczne, dlatego dziś trudno określić termin zakończenia prac. Spodziewamy się jednak, że całość może potrwać nawet dwa lata – mówi Burmistrz.

Budowa fontann w postaci rzeźb z brązu oraz usytuowanie ich w miejscu wyburzonego handlowca, to doskonały pomysł na zagospodarowanie terenu. Baletnice będą stanowiły nową atrakcję Miasta Gorących Źródeł, a zrewitalizowana przestrzeń będzie też miejscem relaksu oraz rekreacji dla gości, których coraz więcej przybywa do Poddębic.

Fontanny Prima Balerina

Projekt fontann