Spalanie odpadów niszczy zdrowie!!!

Spalanie odpadów niszczy zdrowie!!!

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Poddębice, iż w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów. Zakaz ten wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zatem zakazane jest pozbywanie się wszelkiego rodzaju śmieci (odpadów) domowymi sposobami, które bez wykorzystania odpowiednich technologii stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Informacja ta ma za zadanie przybliżyć Państwu konsekwencje jakie niesie za sobą spalanie odpadów w piecach i wszelkiego rodzaju kotłach domowych oraz na wolnym powietrzu.
Dlatego pamiętajmy, że spalanie odpadów w piecach domowych przyczynia się do wytwarzania silnie trujących związków chemicznych, które odpowiedzialne są za wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Alergie czy astma to jedne z najczęstszych chorób, na które zapadamy w związku z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kominy domów znajdują się zazwyczaj na niedużej wysokości, co w głównej mierze stanowi czynnik uniemożliwiający wyniesienie zanieczyszczeń na większe wysokości i ich dalsze rozproszenie przez wiatr. W następstwie skutkuje to wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza w naszym otoczeniu. Dlatego bardzo często stężenie tego typu zanieczyszczeń przewyższa dopuszczalne ich stężenie w powietrzu. Ponadto spalanie śmieci w domowych piecach doprowadza do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą jest bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może doprowadzić do zapalenia się przewodu kominowego, bądź nawet do pożaru domu.
Palenie śmieci lub innych odpadów poza spalarniami do tego przeznaczonymi jest wykroczeniem — niezależnie od tego czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym, prywatnym podwórku, we własnym, prywatnym piecu – czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności. Za to wykroczenie na daną osobę może zostać nałożony mandat w wysokości od 20 zł do 500 zł, bądź sprawa ta może zostać skierowana do sądu o wymierzenie kary aresztu lub grzywny do 5 tys. zł.