Stowarzyszenie Promocji Niewiesza i Okolic ma już 10 lat!

Stowarzyszenie Promocji Niewiesza i Okolic ma już 10 lat!

Istnieje od dekady i poza podejmowaniem wielu przedsięwzięć, skutecznie integruje miejscowe społeczeństwo. Mowa o Stowarzyszeniu Promocji Niewiesza i Okolic, którego członkowie oraz zaproszeni goście świętowali jubileusz dziesięciu lat funkcjonowania.

Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło gratulacji, życzeń i podsumowania dotychczasowej działalności. Specjalnie z okazji jubileuszu Stowarzyszenie wydało pamiątkową publikację. Odbyły się także warsztaty kulinarne, w których uczestniczyli wszyscy chętni, a najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanych atrakcji oraz zabaw z animatorem.

– Nasze Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji istniejącego kiedyś Koła Gospodyń Wiejskich w Niewieszu. Od początku współpracujemy z miejscową jednostką OSP, gdzie mamy swoją siedzibę. Cyklicznie organizujemy wydarzenia integracyjne, takie jak: dzień kobiet, pikniki rodzinne, andrzejki, spotkania wigilijne. Bierzemy udział w lokalnych uroczystościach. Realizujemy projekty grantowe – wymienia Prezes Stowarzyszenia Halina Walisiak.

Właśnie warsztaty kulinarne, zorganizowane w trakcie jubileuszowego spotkania, uzyskały wsparcie w ramach projektów grantowych od LGD „Podkowa”. We wcześniejszych latach dzięki środkom pozostającym w dyspozycji LGD, Stowarzyszenie przygotowało m.in. szkolenia i warsztaty florystyczne dla mieszkańców Niewiesza i okolic, warsztaty taneczne, a także spotkania wigilijne. Warto dodać, że Stowarzyszenie, jako jedno z nielicznych w regionie, prowadzi społecznie bibliotekę wiejską.

– Stowarzyszenie Promocji Niewiesza i Okolic to organizacja, która skupia aktywnych mieszkańców Gminy Poddębice i może pochwalić się szerokim zakresem działania. Życzę, by kolejne lata były dla członków Stowarzyszenia jeszcze bardziej owocne niż dotychczasowe – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Podkreślić należy, że poddębicki samorząd ma swój wkład w działalność Stowarzyszenia. Gmina przeprowadziła inwestycje przy budynku, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia. Dwa lata temu wykonana została termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu, będącego jednocześnie Centrum Społeczno-Kulturalnym, a wcześniej przeprowadzono remont wnętrza budynku.