Trening systemu alarmowego

Trening systemu alarmowego

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. na terenie województwa łódzkiego przewidywany jest trening systemu alarmowania polegający na wyemitowaniu przez okres 3 min. modulowanego dźwięku syren stanowiący o ogłoszeniu alarmu oraz przez okres 3 min. ciągłego dźwięku syren będącego sygnałem odwołującym alarm. W zależności od realizowanego scenariusza ćwiczeń mogą zostać uruchamiane syreny w naszej gminie.

Zasadniczym celem treningu jest upowszechnienie wśród mieszkańców województwa łódzkiego nawyku działania w przypadku usłyszenia alarmu. Więcej informacji na ten temat na stronie www.ock.gov.pl

Zarzadzenie123-2017