Trening systemu ostrzegania i alarmowania

Trening systemu ostrzegania i alarmowania

Realizując obowiązek prowadzenia treningów w zakresie oceny sprawności  i skuteczności  systemu ostrzegania i alarmowania  oraz upamiętnienia  rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17.00 na terenie Miasta i Gminy Poddębice  – na 1 minutę uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Trening zorganizowany zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 150/2023 Szefa Obrony Cywilnej Województwa-Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lipca 2023 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania. Zakres formalny przeprowadzenia  treningu wskazuje § 10ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 96).