Wmurowanie kamienia węgielnego

Wmurowanie kamienia węgielnego

W ciągu niecałych trzech miesięcy od rozpoczęcia rewitalizacji kompleksu geotermalnego w Poddębicach wmurowano kamień węgielny pod największą inwestycję Gminy.

– Trzydzieści lat temu Burmistrz Alfred Szałyga wpadł na pomysł wykorzystania wód termalnych i dziś ten projekt realizujemy dzięki pomocy wielu osób. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie wsparcie kadry profesorskiej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaangażowanie ministrów i parlamentarzystów, a także dofinansowanie ze środków unijnych  – przypomina Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przyjaciele miasta, którzy przyczynili się do tego, że długo oczekiwane przedsięwzięcie jest realizowane.

– Projekt Poddębic dotyczący rewitalizacji kompleksu geotermalnego uzyskał najwyższą ocenę, bo był najlepszy i doskonale wpisywał się w tzw. kontrakt terytorialny. Jego celem jest nie tylko rekreacja, ale i lecznictwo – podkreśliła Joanna Skrzydlewska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Słów uznania pod adresem inwestycji o wartości 77 mln zł, która ma służyć całemu regionowi nie kryli także Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Paweł Bejda, czy były Minister Sportu Mirosław Drzewiecki.
To oni wspólnie z Burmistrzem Poddębic, Prezes Geotermii Anną Karską, Radną Sejmiku WŁ Joanną Skrzydlewską, Prezesem Poddębickiego Centrum Zdrowia Janem Krakowiakiem, dyrektorem Zbigniewem Litkowskim z Alstalu, kierownikiem budowy Łukaszem Jóźwiakiem podpisali akt erekcyjny, który został zacementowany w stopie fundamentowej.

– Gmina Poddębice podobnie jak cały region łódzki rozwija się  bardzo dynamicznie i posiada bogactwo w postaci wód termalnych, których odpowiednie zagospodarowanie przyciągnie turystów i da nowe miejsce pracy – twierdzi Poseł na Sejm RP Paweł Bejda.

Do tej pory w ramach rewitalizacji poddębickiego kompleksu geotermalnego, której inwestorem jest Gmina, a wykonawcą konsorcjum firm: Alstal Grupa Budowlana oraz AGB, wykonane zostały stopy i ławy fundamentowe. Obecnie trwają prace związane z wznoszeniem ścian i słupów żelbetowych piwnicy, które zrealizowane są już w 80%. Prowadzone są prace murowe ścian parteru jednokondygnacyjnej części budynku, prace elektryczne, prace związane z wykonywaniem hydroizolacji fundamentów oraz zasypki wewnętrzne pod posadzkę betonową, roboty sieciowe sanitarne i deszczowe. W czerwcu planowane jest betonowanie pierwszych stropów nad piwnicą.