Zapraszamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym

Zapraszamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym

Zapraszamy mieszkańców Gminy Poddębice do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”

Badanie Poziom satysfakcji mieszkańców jest częścią ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej na naszym terenie od 2014 roku.  Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane w procesie ewaluacji Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6ae7baf1&&b=3098171d7&&c=9e7333d0