Zdalna Szkoła+

Zdalna Szkoła+

Gmina Poddębice pozyskała dofinansowanie w wysokości 74 999,50 zł

na wsparcie nauki zdalnej

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1:  „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Uzyskane przez Gminę wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup sprzętu wspomagającego naukę zdalną. Zakupiono 25 laptopów oraz 15 pakietów office. Sprzęt ten został przekazany do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie oraz Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie.