1,7 miliona złotych na drogę w Niemysłowie

1,7 miliona złotych na drogę w Niemysłowie

Kolejna gminna droga zyska nawierzchnię asfaltową. Mowa o półtora kilometrowym odcinku w Niemysłowie. Prace w tym miejscu właśnie się rozpoczęły.

– To jedna z największych wsi w naszej Gminie, a jednocześnie miejscowość prorozwojowa – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Jezdnia, która powstanie będzie prowadzić do posesji oraz nowych domów, których w ostatnim czasie przybywa w szybkim tempie. Korzystają z niej też dzieci, zmierzające do szkoły.

– Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na nowy dywanik. Przejazd traktem jest uciążliwy zwłaszcza w porze letniej, gdy panuje większe niż zwykle natężenie ruchu – informuje Tadeusz Ośkiewicz sołtys Niemysłowa.

W ramach inwestycji poza asfaltem przewiduje się wykonanie poboczy i zjazdów gospodarczych, wymianę oświetlenia, a także budowę kanału teletechnicznego. Koszt zadania sięga 1,7 mln zł. Wykonawcą jest lokalna firma PRD.

– Ubiegły rok to był boom drogowy na terenie naszej Gminy. Obecny nie powinien być gorszy. Większość inwestycji przebiega zgodnie z planem, chociaż zdarzały się problemy. Te wynikały głównie z pandemii oraz rosnących cen. Jeszcze rok temu, gdy ogłaszaliśmy przetargi na inwestycje drogowe, to wartość ofert była o kilkadziesiąt procent niższa od aktualnych. Teraz gdy za wschodnią granicą trwa wojna spodziewamy się zaburzenia łańcucha dostaw, czy kłopotów z materiałami. Mamy jednak nadzieję, że pokonany te problemy i zrealizujemy rozpoczęte przedsięwzięcia  – dodaje Burmistrz.