Wprowadzamy Poddębicką Kartę Mieszkańca

Wprowadzamy Poddębicką Kartę Mieszkańca

Jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Gminie Poddębice albo rozliczasz podatek PIT w tutejszym urzędzie skarbowym wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Gminy Poddębice? Jeśli spełniasz jeden z tych warunków, to możesz ubiegać się o Poddębicką Kartę Mieszkańca.

Wnioski o jej wydanie można składać od dziś!

Co daje PKM?

To dokument, upoważniający do zniżek przy korzystaniu z usług partnerów, którymi są m.in. Termy Poddębice, Zoo Safari Borysew, Pierogarnia „Złote Jabłko”, ISON Poddębice. Punkty, w których będzie honorowana Karta zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami.

Jak zdobyć Kartę Mieszkańca?

W celu jej otrzymania należy złożyć wypełniony wniosek w wersji elektronicznej, dostępny na:  kartamieszkanca.poddebice.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Poddębicach – Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych.

Karta jest spersonalizowana – imienna. Posługiwać się nią może wyłącznie jej posiadacz. O wydanie Karty wnioskują osoby pełnoletnie. Dorośli występują także o wydanie Karty dla dzieci.

PKM jest bezpłatna i ważna przez 3 lata.

Szczegółowe informacje pod nr tel: 438710748.