2. Budowa drogi z Krępy do Truskawca

– budowa nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,6 km, a w Krępie dodatkowo chodnika z kostki brukowej i oświetlenia ulicznego;
– koszt zadania: 1,9 mln zł, dofinansowanie: 700 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 400 tys. zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 91 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;