3. Budowa wymiennikowni geotermalnej wraz z siecią ciepłowniczą w Poddębicach

– sieć zasilana ciepłem geotermalnym oplecie ul. Mickiewicza (obiekty sportowo-rekreacyjne, liceum, pałac), ul. Polną (gimnazjum, zespół szkół ponadgimnazjalnych) i ul. Zieloną;
– w ramach inwestycji doprowadzona zostanie woda termalna do poddębickiego szpitala w celu prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i balneologicznych;
– koszt zadania: 8 mln zł, w tym 50% dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.