4. Rewitalizacja centrum miasta

4. Rewitalizacja centrum miasta

– w ramach zadania w pierwszej kolejności przebudowano (w porozumieniu z PGE) sieć elektroenergetyczną  i oświetlenie ulicznego – koszt: 1,8 mln zł, z czego 1 mln zł z UE, 0,6 mln zł z PGE;
– przeprowadzono modernizację targowiska miejskiego w Poddębicach;