2. Rewitalizacja centrum miasta

– budowa fontanny, którą tworzy 11 dysz; wysokość strumienia wynosi od 0,5 do 2,2 metra; koszt inwestycji: 0,5 mln zł;

– powstanie pijalni wód termalnych/teatru integracji na bazie kościoła ewangelicko-augsburskiego z widownią na ponad 100 osób; 6 kranów pijalni wód;

– pojawiły się nowe nawierzchnie na ulicach i chodnikach oraz ścieżki rowerowe na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza;