3. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy

– inwestycja objęła budowę wodociągu w Pudłówku oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Porczynach, powstanie sieci wodociągowej w Bałdrzychowie, Niewieszu Kolonii, Podgórczu, Borkach Lipkowskich, a także rurociągu tłocznego w Sworawie i Poddębicach oraz monitoringu dla stacji uzdatniania wody w Niewieszu i Niemysłowie;
– 75% dofinansowania z PROW oraz 483 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi;
– całość zadania: 2,9 mln zł.