4. Rozbudowa geotermalnej sieci cieplnej

– Gmina wybudowała 2,8 km sieci cieplnej (przyłącze do kotłowni Krasickiego 15 i Zielonej 14);
– koszt zadania: 5,8 mln zł, w tym dotacja 4,6 mln zł z WFOŚiGW w Łodzi;