Tytuł projektu: “Remont ogrodzenia mogiły powstańców styczniowych zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Poddębicach”
Wspófinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu: Groby i cmentarze wojenne w kraju
Wartość projektu: 14 760,00 zł dofinansowanie: 11 067,00 zł

Zadanie obejmuje renowacje ogrodzenia mogiły powstańców styczniowych, zlokalizowanej na terenie cmentarza parafialnego w Poddębicach. Obiekt ma wyjątkową wartość historyczną dla mieszkańców gminy Poddębice. To zbiorowa mogiła 56 powstańców poległych, zamordowanych i zmarłych z ran w bitwach i potyczkach pod Niewieszem, Poddębicami i Dalikowem w 1963 roku.

Zakres prac do wykonania w ramach remontu ogrodzenia:
– uzupełnienie elementów ogrodzenia mogiły powstańców styczniowych,
– wymiana obrzeża betonowego,
– czyszczenie słupków betonowych metodą piaskowania niskociśnieniowego,
– uzupełnienie ubytków i sklejenie popękanych słupków,
– flekowanie i uszczelnienie spoin,
– wymiana rur łączących poszczególne słupki.

W ramach współpracy z Poddębickim Domem Kultury i Sportu w Poddębicach oraz Szkołą Podstawową Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach zaplanowano na dzień 25.11.2019 r. zajęcia tematyczne poświęcone Powstaniu Styczniowemu, na które zaproszony został Jan Pietrzak, rodowity Poddębiczanin, posiadający ogromną wiedzę nt. wydarzeń z tego okresu na terenie Poddębic i okolic.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego