6 milionów na modernizację ul. Zielonej

6 milionów na modernizację ul. Zielonej

2,7 mln zł przyznał Wojewoda Łódzki na przebudowę ul. Zielonej. Pozostałą część stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Poddębice.

Zaplanowana na 2017 rok inwestycja samorządu znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej. Wysokość dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosi 50%.

Po zrewitalizowaniu centrum miasta oraz ubiegłorocznej przebudowie ul. Miłej, przyszedł czas na modernizację ul. Zielonej w Poddębicach – jednej z głównych arterii w mieście.

– Chcemy poprawić bezpieczeństwo dojazdu m. in. do szkół, bo droga ta prowadzi do gimnazjum, zespołu szkół ponadgimnazjalnych oraz liceum ogólnokształcącego – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

W ramach zadania na całej długości ul. Zielonej przewidziano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki, ścieżki rowerowe oraz parkingi. Droga zyska estetyczny wygląd także poprzez nasadzenie stu drzew. Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Prace te poprzedzone zostaną modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonaniem nowego odcinka w miejscu, gdzie jej obecnie nie ma. Zadanie warte ponad 600 tys. zł, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przeprowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji.

Ponadto przy ul. Zielonej pojawią się zatoki autobusowe, a na końcu trasy powstanie przystanek krańcowy.

Istotnym elementem realizowanej przez poddębicki samorząd inwestycji jest przedłużenie drogi do ul. Targowej.

– To w bezpośredni sposób zwiększy dostępność do ulicy, przy której swoje siedziby ma kilkanaście firm, a od tego roku znajdować się tu będzie również komenda powiatowa policji. Jednocześnie odciążona zostanie ul. Narutowicza, którą do szpitala na turnusy przyjeżdżają kuracjusze, a także ul. Mickiewicza prowadząca do basenów termalnych i parku, który wykorzystywany jest do celów rehabilitacyjnych oraz odwiedzany przez tysiące turystów – dodaje Burmistrz Sęczkowski.

Z przedłużenia ul. Zielonej do ul. Targowej cieszą się tamtejsi przedsiębiorcy.

– To dobra wiadomość, bo dzięki temu klienci oraz kierowcy naszej firmy będą mieć łatwiejszy dojazd – uważa Maciej Pełka właściciel MP-Trans.

Stan infrastruktury drogowej odgrywa dla poddębickich samorządowców ważną rolę. Dlatego na decyzję władz o modernizacji ul. Zielonej miały wpływ zakończone sukcesem wcześniejsze przedsięwzięcia drogowe. W 2014 roku oddano do użytku odnowione ulice w centrum miasta: pl. Kościuszki, Wodna, Nadrzecza, Konopnickiej, Polna, Mickiewicza, Przejazd, Narutowicza, 18 Stycznia, Pułaskiego, Kilińskiego i Sienkiewicza. W zeszłym roku udało się przebudować istotną ze względu na znajdujące się przy niej instytucje ul. Miłą.