MIESZKAŃCY CHCĄ WIEDZIEĆ!

Radni powiatowi z terenu Gminy Poddębice: Andrzej Krajewski, Andrzej Bartnik i Beata Przybylska popierający Starostę
p. Małgorzatę Komajdę, mimo zaproszeń nie wzięli udziału w spotkaniach dotyczących inwestycji Powiatu na terenie
Gminy Poddębice.
W związku z tym, będziemy zadawać publicznie pytania.
Jakie wnioski złożone zostały do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór trwał do 19 lipca 2023 r.?
Jakie wnioski złożone zostały do Funduszu Rolnego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych – nabór trwał do 31 stycznia 2023 r.?
Jakie wnioski złożone zostały do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja szósta– PGR) – nabór trwał do 31 lipca 2023 r.?
Pytania wysłane zostały również drogą listową.