RADNI Z PODDĘBIC PRZECIW PODDĘBICOM?

Dzięki wczorajszej sesji Rady Powiatu Poddębickiego wiemy już, jakie wnioski złożone zostały przez Powiat Poddębicki
do trzech konkursów ogłoszonych na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

Niestety, radni z terenu gminy: Andrzej Krajewski, Andrzej Bartnik i Beata Przybylska, koalicjanci Starosty Małgorzaty Komajdy, nie zadbali o to, by został złożony jakikolwiek wniosek dotyczący powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poddębice.

Wstyd i żenada.