ABC przedsiębiorczości

ABC przedsiębiorczości

W dniach: 6-8 czerwca 2016 r. 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach bierze udział w projekcie: ABC przedsiębiorczości III. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast.

Młodzież uczestniczy w trzydniowym (16 godz.) szkoleniu, którego tematem przewodnim jest przygotowanie biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Uczniowie mogą porozmawiać o wizji i celach przyszłej firmy, analizować rynek i konkurencję, wyliczać koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności, a także robić rachunek zysków i strat.
Ponadto uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę praktyczną dotyczącą zakładania firmy – jaką formę opodatkowania wybrać, jak zarejestrować działalność gospodarczą oraz w jaki sposób można ją sfinansować.
Na koniec przybliżona zostanie tematyka marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju nawet jednoosobowej firmy.

Program prowadzony jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Projekt “ABC przedsiębiorczości III” stanowi kolejną część Programu Edukacji Finansowej Fundacji Wspomagania Wsi.
Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u 900 mieszkańców wsi i miast (do 20 tys. mieszkańców) w wieku 16+ z całej Polski.
(Jadwiga Wyzner)