Apel do mieszkańców przyjmujących uchodźców

Apel do mieszkańców przyjmujących uchodźców

Mieszkańcy Gminy Poddębice, którzy przyjęli do siebie obywateli Ukrainy, proszeni są o zgłoszenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach poniższych informacji:

– adres przebywania na terenie gminy;

– liczba osób;

– wiek;

– płeć;

– kontakt telefoniczny.

Uzyskanie powyższych danych jest niezbędne do prowadzenia ewidencji osób przybyłych na teren Gminy Poddębice, celem przekazania Wojewodzie Łódzkiemu.

Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, od poniedziałku do piątku godz. 8-16, tel. 438710786.

Osoby, które chcą użyczyć dachu nad głową obywatelom Ukrainy, także proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poddębicach.