Podziękowania

Podziękowania

Szybka reakcja mieszkańców naszej Gminy na apel o pomoc dla obywateli Ukrainy przyniosła ogromny sukces.

Dzięki życzliwości i podjętym działaniom poddębiczan udało się zorganizować 4 transporty z darami dla ukraińskich rodzin oraz żołnierzy.

Natychmiastowa była odpowiedź na zbiórkę koców, śpiworów i sprzętu kuchennego dla grupy uchodźców, którzy przyjechali na nasz teren. Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczono niezbędne rzeczy, które zostały przekazane potrzebującym. Obecnie w naszej Gminie przebywa ponad sto osób. Spodziewamy się przyjazdu kolejnych.

Pragniemy podziękować wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie oraz wsparcie.

Mieszkańcy naszej Gminy otworzyli swoje domy, dając uchodźcom schronienie i wyżywienie. To piękny i szlachetny gest, za który składamy serdeczne dzięki!