Bezpieczny w pracy

Bezpieczny w pracy

Dwudziestu czterech uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wzięło udział w eliminacjach regionalnych do XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w Zawodzie – 2016”.

Młodzież startująca w konkursie odbywa praktyczną naukę zawodu łącznie w szesnastu zakładach pracy na terenie powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego. Głównym celem przedsięwzięcia było wykazanie się znajomością przepisów BHP, PPOŻ, zagadnień z przepisów prawa pracy oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce. Udział w konkursie to również uświadomienie młodzieży potrzeby ciągłego doskonalenia się.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Starszy Inspektor Główny Specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Krzysztof Bączkowski, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli Brygadier Adam Kubiak, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Wychowawca Hufca Pracy Andrzej Nowak. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas Pedagodzy Szkolni – Edyta Mataśka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, Katarzyna Gołąb – z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej , Sylwia Kraska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach oraz pracodawcy Agnieszka Janiak z Salonu Fryzjerskiego w Poddębicach i Grzegorz Sapiejka z Z.U.P „Sagma”.

Młodzież odpowiedziała na 50 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Miejsce pierwsze – Natalia Pietrzak z Salonu Fryzjerskiego Agnieszki Janiak w Poddębicach

Miejsce drugie – Natalia Piechuta z Salonu Fryzjerskiego Agnieszki Janiak w Poddębicach

Miejsce trzecie – Damian Kaczmarek z zakładu „JTB Dobroń”

Miejsce czwarte –Dawid Foszpańczyk z zakładu „JTB Dobroń”

Miejsce piąte – Angelika Kujawińska z z Zakładu Fryzjerskiego Beaty Walczyk w Poddębicach

Miejsce szóste – Katarzyna Stefaniak z piekarni „Grejdi” w Zduńskiej Woli
Laureatki konkursu będą reprezentować Hufiec Pracy w konkursie na szczeblu wojewódzkim w Dobieszkowie.

Wyniki rywalizacji wskazujące na  wysoki poziom przygotowania merytorycznego młodzieży to niewątpliwie skutek oddziaływań wychowawczych Kadry Hufca Pracy. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy,  Państwową Inspekcję Pracy w Sieradzu, oraz pracodawcę Grzegorza Sapiejkę.

Miłym akcentem było wręczenie przez Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli Brygadiera Adama Kubiaka nagrody dla uczestnika Hufca Pracy Karola Wal, który w ubiegłym roku zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym w Tarnowie i również w tym roku wygrał etap wojewódzki konkursu.

Na zakończenie spotkania Pan Krzysztof Bączkowski pogratulował wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, podkreślając wysoki poziom opracowanego przez Kadrę Wychowawczą testu.
(tekst: Romuald Krystyniak,

zdjęcia: Andrzej Nowak)