Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

Szanowni Państwo!

Gmina Poddębice przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Potrzeba opracowania PGN jest zgodna z polityką Polski i wynika bezpośrednio z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.

W ramach prac związanych z opracowywaniem niniejszego dokumentu w Gminie Poddębice zostanie przeprowadzona szeroka akcja informacyjna i promocyjna dotycząca planów gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem programowym, określającym strategię Gminy Poddębice (2016–2020) oraz projekt działań zmierzających do poprawy stanu środowiska i jakości życia jej mieszkańców.

Niniejsza strategia wskaże wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Dzięki Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej władze gminy, mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli szansę pozyskać dotacje na m. in.:
– wymianę kotłów węglowych;
– montaż paneli fotowoltaicznych;
– termomodernizację budynków;
– edukację ekologiczną;
– wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynkach publicznych;

– a także inwestycje infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dokument zostanie sporządzony na podstawie szczegółowej analizy sytuacji społeczno–gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych panujących na obszarze gminy. W ramach prac związanych z realizacją projektu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona w oparciu o końcowe zużycie energii w sektorze budownictwa mieszkalnego, usługowego i publicznego oraz w sektorze transportu. Głównym zadaniem związanym z inwentaryzacją, będzie przeprowadzenie ankietyzacji na obszarze całej gminy, zarówno wśród mieszkańców, jak i zarządców budynków użyteczności publicznej oraz przedsiębiorców.
Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Poddębice jest firma EN PROJECT Andżelika Choczaj, z siedzibą: ul. Parkowa 5, 55-020 Jelcz-Laskowice.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu PGN. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Poddębice, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

 

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą, tylko i wyłącznie, opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poddębice.

 

Pomóż Sobie i Gminie wypełniając poniższą ankietę:
– ankieta dla mieszkańca (do pobrania poniżej)
– ankieta dla przedsiębiorcy (do pobrania poniżej)

Uzupełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Poddębicach, do pokoju nr 210 (II p.), w terminie do 04.04.2016 r.

Ponadto, w marcu 2016 r. na terenie Gminy Poddębice zostaną przeprowadzone badania ankietowe. Pracownicy firmy EN PROJECT
dostarczą Państwu ulotki informacyjne o PGN oraz ankiety do uzupełnienia.

Pozostałe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Firmy EN PROJECT działającej  na zlecenie Gminy Poddębice.

t: 734 16 69 50

e: izabela.srednicka@enproject.pl


Ankieta – mieszkańcy
 

Ankieta – przedsiębiorcy