Biała Barbórka w Poddębicach

Biała Barbórka w Poddębicach

Dzisiaj „Barbórka”, czyli święto górników. Choć w naszej Gminie nie ma kopalni węgla, to są powody do świętowania, bo „Barbórkę” obchodzą pracownicy Geotermii Poddębice.

– Wydobywana spod ziemi woda termalna o temperaturze 71 stopni należy do kategorii kopalin, dlatego przedsiębiorstwa zajmujące się jej pozyskiwaniem są zakładami górniczymi – wyjaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Wszystkim miejscowym górnikom składamy najlepsze życzenia, a Geotermii życzymy dalszego pomyślnego rozwoju.

– Po raz pierwszy poddębicka Barbórka miała miejsce w 2009 roku w trakcie wiercenia otworu geotermalnego – przypomina Prezes Geotermii Anna Karska.

Od tego czasu gminna spółka poszerza zakres działania. Woda termalna znalazła zastosowanie w ciepłownictwie, do celów spożywczych oraz produkcji kosmetyków. Wykorzystywana jest również w rehabilitacji i rekreacji. W tej ostatniej dziedzinie w przyszłym roku można się spodziewać jeszcze większego ożywienia ze względu na rewitalizowany kompleks geotermalny. Zobaczmy jak przebiega inwestycja przy ul. Mickiewicza w Poddębicach.