Blisko 2,5 mln złotych na remont jazów

Blisko 2,5 mln złotych na remont jazów

Po wybudowaniu w ubiegłym roku zalewu w Górze Bałdrzychowskiej Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi prowadzi kolejne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Poddębice. Tym razem remontowane są jazy na rzece Ner. Koszt inwestycji to blisko 2,5 mln zł.

– Zadanie realizowane jest w ramach utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 80% jego wartości stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – informuje Jarosław Stańczyk, Kierownik WZMiUW Inspektorat w Poddębicach.

Zakończyła się modernizacja budowli hydrotechnicznej w miejscowości Małe. Obecnie trwa remont jazów w Bałdrzychowie oraz Bliźni.

– Realizowana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych inwestycja jest bardzo ważna dla poddębickiej Gminy, ponieważ zapewni zachowanie właściwych stosunków wodnych w gruncie na obszarach położonych w zlewni rzeki – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Istniejące na Nerze jazy zostały wybudowane w latach 60 ubiegłego wieku. W wyniku eksploatacji uległy znacznemu zużyciu i dlatego wymagają remontu.

Prowadzone przedsięwzięcie polega na odtworzeniu stanu pierwotnego budowli oraz przywróceniu jej do pełnej sprawności technicznej.

Wykonanie prac umożliwi bezpieczne i sprawne przeprowadzenie wód wezbraniowych. Zapewni też właściwą gospodarkę poprzez ujęcie wód do nawodnień rolniczych użytków zielonych i retencjonowanie wody w korycie rzeki. Ponadto  przyczyni do zapobiegania powstawaniu zagrożeń środowiskowych związanych z suszą. To ważne, bo łączny obszar gruntów rolnych nawadniany wynosi 568 ha.

– Wyremontowane jazy na pewno będą skuteczniejsze w działaniu. Dzięki nim poprawi się piętrzenie wody w rzece oraz jej retencja. To z kolei będzie korzystne dla rolników, którzy na tym terenie mają swoje łąki – uważa Paweł Plewiński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach.

Remont jazu na rzece Ner w Bałdrzychowie

Zmodernizowany jaz w miejscowości Małe (fot. Ewa Bajdan)