Gminę czeka informatyzacja

Gminę czeka informatyzacja

Kompleksowa informatyzacja urzędu oraz jednostek podległych, wykonanie serwisów internetowych, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, czy wdrożenie systemów zarządzania to tylko niektóre z celów projektu, jaki zrealizuje poddębicki samorząd.

Gmina otrzymała 1,5 mln zł dofinansowania na budowę teleinformatycznego systemu e-usług publicznych. Całkowita wartość zadania, które ma być przeprowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat, wynosi 2,3 mln zł.

Została rozpoczęta procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia.

– Dziś coraz więcej osób chce załatwiać swoje sprawy w urzędzie szybko i bez stania w kolejce. Ten projekt pomoże spełnić ich oczekiwania. Uruchomione zostaną usługi, dzięki którym petent drogą elektroniczną załatwi sprawę od momentu założenia wniosku po dokonanie płatności czy też wydanie decyzji – wyjaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Dzięki projektowi, który rozwinie usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, mieszkańców czeka wiele ułatwień.

Na początek przewidziano uruchomienie systemu informatycznego do zarządzania jednostką administracji samorządowej z obsługą e-usług.

Poprzez wykonanie wewnętrznej sieci LAN I WLAN wraz zakupem niezbędnego sprzętu w celu umożliwienia świadczenia wysokiej jakości e-usług, uporządkowany zostanie system informatyczny.

W szkołach podległych gminie od przyszłego roku uruchomiony będzie system informatyczny do dokumentacji i udostępniania przebiegu nauczania. Dzięki temu rodzice będą mieli możliwość bieżącej kontroli frekwencji i ocen swoich dzieci za pośrednictwem strony internetowej bądź aplikacji mobilnej.

Wykonane zostaną również nowe strony internetowe Gminy oraz jednostek podległych: szkoły podstawowej w Poddębicach, Bałdrzychowie, Niemysłowie, a także poddębickiego Gimnazjum i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Serwis internetowy Gminy wzbogaci się m.in. o digitalizację zasobów turystycznych w postaci wirtualnego spaceru.
Proces informatyzacji poddębickiej gminy zakończy się wdrożeniem systemu zarządzania.

Wynikiem projektu będzie powstanie centrum elektronicznych usług publicznych w postaci dedykowanego Gminnego Portalu Usług Publicznych. Będzie to platforma udostępniona dla klientów Urzędu, którymi mogą być zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, czy konkretnie podatnicy lub inwestorzy. Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces będzie się odbywał automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, bez konieczności wizyty klienta w siedzibie Urzędu. E-usługi będą też dostępne na urządzeniach mobilnych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020