Burmistrz Poddębic z absolutorium

Burmistrz Poddębic z absolutorium

Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni Rady Miejskiej byli jednogłośni w podjęciu decyzji.

– Minione dwanaście miesięcy mogę uznać za udane. Mimo pandemii koronawirusa, samorząd realizował wielomilionowe inwestycje, największe od kilkudziesięciu lat – informuje Burmistrz.

Co wykonano w ramach gminnego budżetu oraz przy wsparciu środków zewnętrznych?

Kontynuowana była rewitalizacja kompleksu geotermalnego, który tworzą: Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji, budynek Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych oraz parkingi. Obecnie trwają prace przy wyposażaniu obiektów, a także zagospodarowaniu terenu wokół. Koszt inwestycji to 90 mln zł.

– Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która w ciągu dekady wybudowała odwiert termalny, ciepłownię, geotermalną sieć ciepłowniczą, a teraz kończymy baseny termalne. To ogromny sukces żeby w tak krótkim czasie, tylko w przedsięwzięcia termalne, zainwestować 140 milionów złotych! A to nie koniec, bo już za chwilę ruszamy z kolejnym projektem. Geotermia otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW, dzięki któremu wyprodukuje prąd i dodatkową ilość ciepła oraz uzdatni wodę termalną do celów pitnych – mówi Burmistrz Sęczkowski.

Gmina ma jeszcze moce, które pozwalają na rekordowe inwestycje w infrastrukturę drogową. Samorząd zakontraktował umowy na budowę i przebudowę traktów za ponad 15 mln zł. Mowa o ul. Targowej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej, Młynarskiej, drodze w Kolonii Byczyna, Feliksowie, Zagórzycach, na odcinku Małe-Golice oraz Panaszew-Tumusin-Leokadiew. Część prac na drogach dobiegło końca, pozostałe są w trakcie.

W minionym roku zakończyła się również modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z Bałdrzychowa przez Borysew do Pragi. Prowadzone były prace przy budowie wodociągu w Balinie, Ksawercinie i Dominikowicach. Udało się pozyskać środki na modernizację stacji uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej. Wartość przedsięwzięć, związanych z rozwojem gospodarki wodno-kanalizacyjnej sięga 16 mln zł.

Tak z nowym oświetleniem prezentuje się ul. Targowa, której przebudowa dobiega końca