Miliony dla Poddębic. Prąd i ciepło z geotermii

Miliony dla Poddębic. Prąd i ciepło z geotermii

Blisko 15 mln zł z NFOŚiGW otrzymała Geotermia Poddębice na rozbudowę ciepłowni. Dzięki tej inwestycji gminna spółka wyprodukuje prąd i dodatkową ilość ciepła oraz uzdatni wodę termalną do celów pitnych.

– Na dofinansowanie składa się dotacja w kwocie 4,4 mln zł oraz 10,4 mln zł pożyczki, która jest obligatoryjna, aby otrzymać dotację – wyjaśnia Prezes Geotermii Anna Karska.

Zadanie jest innowacyjne i skomplikowane. Jego efektem będzie wyprodukowanie w procesie kogeneracji przy udziale gazu ziemnego energii elektrycznej  o mocy 0,9 MW i ciepła o mocy 1,1 MW.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się w wymierny sposób do ochrony środowiska.

Drugim ważnym aspektem projektu jest produkcja prądu na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogły być sprzedawane do sieci dystrybucyjnej, co w dobie rosnących z roku na rok cen przyczyni się do oszczędności – informuje Wiceprezes Geotermii Andrzej Peraj.

Rozbudowa ciepłowni umożliwia spółce planowanie kolejnych działań. Projektowane są osiedlowe sieci dystrybucyjne z przyłączami i kompaktowymi węzłami ciepłowniczymi. Gdy rozbudowane zostanie źródło ciepła, będzie można przyłączać kolejne osiedla w mieście, co spowoduje zmniejszenie tzw. efektu niskiej emisji oraz czystsze powietrze.

– Poddębicka Geotermia już potwierdziła, że jest konkurencyjna w stosunku do paliw kopalnych, a dalszy szeroki wachlarz wykorzystania wód termalnych  pozwala pozytywnie patrzeć na rozwój gospodarczy miasta – podkreśla Burmistrz Piotr Sęczkowski.