Drugie miejsce kucharzy z Poddębic w wojewódzkim konkursie OHP „Sprawny w zawodzie”

Drugie miejsce kucharzy z Poddębic w wojewódzkim konkursie OHP „Sprawny w zawodzie”

Uczestnicy Hufca Pracy w Zduńskiej Woli – Justyna Filińska i Hubert Gutkowski wzięli udział w wojewódzkim konkursie OHP „Sprawny w zawodzie 2017”, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach prezentowali swoje umiejętności kulinarne zdobyte w trakcie trzyletniej nauki zawodu w Restauracji „Złota Gwiazda”.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszej części uczestnicy wypełnili test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji właściwych dla zawodu kucharza. Część praktyczna obejmowała wykonanie regulaminowego zestawu potraw oraz sprawdzenie umiejętności zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, umiejętności odczytywania dokumentacji lub rozumienia instrukcji roboczej, ocenę sprawności organizacyjnej i współpracy z partnerem w toku realizacji zadań, jakości wykonanej pracy, ilości wykonanej pracy, oszczędności i poprawności przygotowania materiałów pomocniczych do wykonania zadania, ocenę estetyki i porządku na stanowisku pracy, znajomości i stosowania przepisów BHP, zgodności wykonywanej pracy z zadanym tematem, umiejętności prezentowania wykonanej pracy.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Fundatorem nagród była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi.

Celem konkursu było usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i ogólnozawodowej w kontekście zawodu, monitorowanie poziomu przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zapoznanie przyszłych absolwentów OHP z procedurami i przebiegiem zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ideą fair play.

Tekst: Katarzyna Wajman
Zdjęcia: Archiwum Hufca Pracy 5-15