Porządny asfalt połączy Podgórcze z Nową Wsią w gminie Poddębice

Porządny asfalt połączy Podgórcze z Nową Wsią w gminie Poddębice

Za kwotę 1,3 mln zł powstaje asfaltowa droga na ponad 2-kilometrowym odcinku z Podgórcza do Nowej Wsi. Wykonawcą jest firma Markbud.

Z roku na rok przybywa nowych dróg w gminie Poddębice. Samorząd rozpoczął właśnie budowę kolejnego traktu. Asfalt położony zostanie na trasie z Podgórcza do Nowej Wsi.

– Dobry stan infrastruktury drogowej jest dla gminnego samorządu niezwykle istotny. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku odcinki: Lipnica-Balin-Dominikowice, Mrowiczna-Tarnowa, Łężki-Byczyna, a także wybudowaliśmy nawierzchnię asfaltową w Józefowie i zmodernizowaliśmy ul. Miłą w Poddębicach – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Potwierdzeniem tego jaką rolę w Gminie odgrywają inwestycje drogowe, są trwające na odcinku z Podgórcza do Nowej Wsi prace budowlane. Ponad dwukilometrowy trakt łączący te miejscowości uzyska nawierzchnię asfaltową.

– Problem z pokonaniem tej trasy pojawiał się często po opadach deszczu lub w okresie zimowym – zauważa Zenon Kisiela z Podgórcza. Ostatnio było nawet tak, że musieliśmy korzystać z przejazdu przez pole sąsiada. Na szczęście jak powstanie nowa droga, to do takich sytuacji już nie będzie dochodzić. Można powiedzieć, że nasza okolica odżyła, bo niedawno uruchomiony został u nas wodociąg, a teraz pojawi się asfalt.

– W końcu doczekaliśmy się budowy tej drogi – dodaje Anna Kowalska. Dzięki niej w lepszych warunkach, bo bez brodzenia w błocie, dzieci będą mogły dotrzeć do szkoły, a dorośli do pracy.

Poza mieszkańcami poddębickiej Gminy drogą tą uczęszczają letnicy, którzy dojeżdżają do swoich działek.

Powstający trakt odgrywa duże znaczenie, bo łączy drogę wojewódzką nr 703 z drogą powiatową Bałdrzychów-Podgórcze-Malenie, którą wybudowała Gmina, ale przejął Powiat w ramach zamiany dróg miedzy samorządami.

– Realizacja inwestycji pozwoli zamknąć sieć dróg w tej części Gminy – tłumaczy Paweł Gogulski, przewodniczący rady miejskiej w Poddębicach. W 2012 roku wybudowaliśmy trasę w Nowej Wsi, która połączyła dwie drogi wojewódzkie: 703 i 473. Obecnie prowadzone przez poddębicki samorząd przedsięwzięcie jest kontynuacją tego zadania. Bywało, że aby dojechać do Bałdrzychowa mieszkańcy Podgórcza musieli jechać okrężną drogą przez Pragę, a teraz powstaje skrót – przekonuje samorządowiec.

Zakończenie prac opiewających na kwotę 1,3 mln zł, które wykonuje poddębicka spółka Markbud, przewidziano na koniec sierpnia tego roku.

Nad Wartą, 28-30 kwietnia 2017

Nad Wartą, 28-30 kwietnia 2017

Budowana droga z Podgórcza do Nowej Wsi

Budowana droga z Podgórcza do Nowej Wsi