Gruntowna przebudowa ulicy Miłej

Gruntowna przebudowa ulicy Miłej

Dobre wiadomości dotarły do Poddębic. Gminny wniosek, złożony na dofinansowanie inwestycji drogowej przy ul. Miłej, znalazł się wśród szesnastu zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w tym roku. Szacunkowa wartość wynosi 2,1 mln zł, a przyznana z budżetu państwa dotacja sięga 50%.

– Przygotowujemy się do przeprowadzenia procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę zadania. Ta inwestycja jest dla naszego samorządu bardzo ważna i długo oczekiwana. Przy drodze, która łączy trasę wojewódzką nr 703 z drogą powiatową zlokalizowane są: szkoła podstawowa, przedszkole, zakład produkcyjny Sandra, zakład opieki zdrowotnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dlatego nikt nie kwestionuje celowości tego przedsięwzięcia – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

– Od kilku lat rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola przy ul. Miłej w trosce o bezpieczeństwo swoich pociech apelowali o modernizację tej drogi. Chodnik jest tylko wzdłuż ogrodzenia przedszkola, a dalej już nie. Rodzice prowadzący dzieci muszą chodzić po jezdni. Obecnie w przedszkolu mamy blisko 200 maluchów, więc potrzeba przebudowy tej drogi jest ogromna i cieszymy się, że dojdzie do skutku – informuje Beata Ziółkowska p.o. dyrektora przedszkola.

Natężenie ruchu na ul. Miłej jest duże zwłaszcza rano i po południu. Mieszkańcy narzekają też na brak parkingów. – Często korzystam z usług znajdującego się przy tej ulicy ośrodka zdrowia i fatalny jest tu dojazd po deszczu. Zdecydowanie większy mógłby być parking w tym miejscu – twierdzi Włodzimierz Ciszewski.

Dzięki gruntownej modernizacji ulicy będzie to możliwe, a i zwiększy się bezpieczeństwo uczniów poddębickiej podstawówki.

Przebudowa odbywać się będzie na trzech odcinkach: od ul. Łęczyckiej do Spacerowej, od Spacerowej do Radosnej i od Radosnej do Parzęczewskiej.

W ramach inwestycji, realizowanej w partnerstwie z Powiatem Poddębickim oraz finansowanej w połowie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, pojawi się nie tylko nowa nawierzchnia asfaltowa. Wybudowane zostaną chodniki z kostki betonowej, wjazdy do posesji, oświetlenie uliczne, parkingi  oraz kanalizacja deszczowa.

To ósma droga w Gminie Poddębice, której budowa jest dofinansowana z budżetu państwa.

Dzięki inwestycji na ul. Miłej będzie nowa szersza jezdnia, chodniki i parkingi