Konsultacje społeczne w ramach tworzenia “map zagrożeń”

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia “map zagrożeń”

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach podjęło działania mające na celu utworzenie aktualnej „mapy zagrożeń” na terenie powiatu poddębickiego. W tym celu zaplanowano pierwsze konsultacje społeczne, w których będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele służb, samorządu lokalnego oraz mieszkańcy powiatu.

Opracowanie „mapy zagrożeń” należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. W konsultacjach poza policjantami udział wezmą włodarze Starostwa Powiatowego w Poddębicach, Wójtowie Gmin, a także przedstawiciele rad powiatowych i gminnych. Podczas konsultacji, brane będą pod uwagę m.in.  informacje pochodzące od przedstawicieli służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także uwagi od mieszkańców.

W ramach współpracy z instytucjami współodpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stworzenie i usystematyzowanie „map zagrożeń” pozwoli na rzetelne zidentyfikowanie zagrożeń na terenie powiatu poddębickiego.

Konsultacje społeczne odbędą się

8 lutego  2016 roku o godzinie 12.00

w sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Poddębicach.


Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu  poddębickiego.

 

                                                                                                   KOMENDANT

                                                                                            POWIATOWY POLICJI

                                                                                              W PODDĘBICACH

                                                                                            insp. Marek Krzemiński