Informacje Powiatowego Urzędu Pracy

Informacje Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach z dnia 4 maja 2020 roku – zmodyfikowane ogłoszenie dotyczące “Jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (1)

 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach z dnia 21 kwietnia 2020 roku – zmodyfikowane ogłoszenie dotyczące “Jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach prowadzi nabory wniosków – wsparcie finansowe związane z wystąpieniem COVID-19:

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (1)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców (1)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach prowadzi nabór wniosków o przyznanie  pożyczki dla mikroprzedsiębiorców  w kwocie 5000 zł z możliwością całkowitego umorzenia – w ramach  TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
(ART.15 zzd ustawy COVID-19)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających średniorocznie mniej  niż 10 pracowników.
Szczegółowe informacje – pok. nr 5, tel. 43 678-20-22789-211-876

Przesłanie lub złożenie wniosków:

  • elektronicznie  poprzez stronę: praca.gov.pl  i   e-PUAP,
  • pocztą tradycyjną
  • osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów  w skrzynce w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż o mikropożyczkę mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudniali co najmniej jednego pracownika w rozumieniu kodeksu pracy.

Brak kompletu dokumentów powoduje przedłużenie terminu wypłaty

Powiatowy Urząd Pracy  informuje, iż PEŁNY KOMPELT  dokumentów do mikropożyczki to:

  • Wniosek pożyczka (w przypadku wersji papierowej podpisany i każda strona zaparafowana) razem z   Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
  • Umowa pożyczka (zaparafowana każda strona, na ostatniej stronie  czytelny podpis i pieczęć) razem z  Umowa pożyczka załącznik 2-Wniosek o umorzenie pożyczki (czysty druk zaparafowany) razem z Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,

wymagane dokumenty pod podanym linkiem:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka