Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Poddębic

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Poddębic

Radni Rady Miejskiej w Poddębicach pozytywnie ocenili pracę Burmistrza Piotra Sęczkowskiego w minionym roku. Za wykonanie budżetu  jednogłośnie udzielili mu absolutorium.

– To było dwanaście miesięcy intensywnych działań na terenie naszej Gminy. Prowadziliśmy inwestycje w różnym zakresie – mówi Burmistrz.

Samorządowcy z Poddębic rok 2018 rozpoczęli od oddania do użytku ul. Zielonej, która otrzymała wsparcie od Wojewody Łódzkiego. Inną drogową inwestycją była budowa nawierzchni asfaltowej, łączącej hale produkcyjne Zakładu Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych „Narzędziownia” w Feliksowie. Prowadzone były prace przy budowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Klementowie.

Powstały też miejsca rekreacji – plac zabaw i siłownia plenerowa na ul. Grunwaldzkiej oraz punkty aktywnego wypoczynku na ul. Sobieskiego, dofinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, a także otwarta strefa aktywności wsparta z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestowano w placówki oświatowe. W poddębickiej szkole podstawowej udało się pomalować i wymienić podłogi w salach lekcyjnych oraz utworzyć i wyposażyć sale do zajęć rewalidacyjnych.

Wspierane były działania w ochotniczych strażach pożarnych. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się odnowić pomnik w Niewieszu. Przyznana została dotacja na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Kałowie.

W 2018 roku pomyślnie rozwijała się Geotermia. Za inwestycje w tym zakresie Gmina otrzymała Krajową Nagrodę Ekologiczną „EkoJanosik”. Ponadto do geotermalnej sieci cieplnej podłączone zostały nowe obiekty – hala sportowa przy szkole podstawowej w Poddębicach, kotłownia przy ul. Cichej, wielorodzinny budynek na ul. Targowej 2 oraz domki jednorodzinne na ul. Dojazd.

Rozpoczęto również termomodernizację hali sportowej na ul. Polnej oraz remizy w Niewieszu. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

Największą jednak inwestycją, która się rozpoczęła jest rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

– Obecnie prowadzimy zadania warte ponad 80 mln zł. Finanse Gminy są w dobrej kondycji, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok. Trzeba jednak pamiętać o zagrożeniach dla samorządu. Do takich należą m.in. wzrost cen za wywóz śmieci, wyższe ceny prądu, z czym borykają się już niektóre samorządy, czy niewielka ilość firm startujących w przetargach lub wysokie ceny składanych ofert – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Sesja absolutoryjna była także okazją do złożenia podziękowań mieszkańcom Gminy, którzy przez wiele lat pełnili funkcję sołtysa. Za ich pracę podziękowali radni wraz z Burmistrzem.