Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

W związku z epidemią choroby COVID-19 spowodowanej korona wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań wzmacniających rodzimy, lokalny sektor rolno-spożywczy oraz inicjatyw chroniących sytuację materialną polskich rolników i przetwórców produktów rolnych oraz zapewniających odpowiedni poziom jakości życia na obszarach wiejskich.

Plakat_A3