Informacja

Informacja

W związku z obowiązkiem zakładania maseczek oraz używania rękawiczek jednorazowych związanym z pandemią COVID-19 Urząd Miejski w Poddębicach informuje, iż pozostawianie zużytych maseczek i rękawiczek na ulicy wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stwarza zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy, środkach komunikacji publicznej, w trakcie zakupów itp, powinny być wrzucane do pojemników/worków na zmieszane odpady komunalne.