Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

Gmina Poddębice pozyskała dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł

na wsparcie nauki zdalnej

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Uzyskane przez Gminę wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup sprzętu wspomagającego naukę zdalną. Zakupiono 25 laptopów i 2 tablety oraz 25 modemów z dostępem do internetu mobilnego. Sprzęt ten został przekazany do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie oraz Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie.