Procedury korzystania z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach w czasie epidemii COVID-19.

 1. Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać wyłącznie z wypożyczalni dla dorosłych oraz wypożyczalni dla dzieci (czytelnia ogólna, korzystanie z internetu, usługi kserograficzne oraz wszelkie imprezy kulturalne zostają zawieszone do odwołania).

 2. Wypożyczalnie będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00
  (w soboty – nieczynne).

 3. Obsługa czytelników odbywać się będzie w wydzielonej „strefie czytelnika” na piętrze budynku Biblioteki.

 4. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maseczek czy przyłbicy oraz noszenia rękawic ochronnych.

 5. Użytkownicy Biblioteki po wejściu do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się na stoliku w „strefie czytelnika”.

 6. Liczba użytkowników w budynku:

  a) wypożyczalnia dla dorosłych – maksymalnie 1 osoba,

  b) wypożyczalnia dla dzieci – maksymalnie 2 osoby (dziecko wraz z rodzicem/opiekunem).

  Pozostali użytkownicy oczekują na dostęp do wypożyczalni z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 m.

 7. Użytkownicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism czy katalogu kartkowego. Książki podaje bibliotekarz.

 8. Zwracane książki zostaną poddane 5-dniowej kwarantannie, w tym czasie nie będzie możliwości ich wypożyczania oraz rezerwowania.

 9. Egzemplarzy zwracanych do Biblioteki nie wolno samodzielnie dezynfekować.

 10. Aby zapewnić sprawną obsługę, zaleca się szybki, przemyślany wybór książek. Polecamy korzystanie z katalogu online Biblioteki www.poddebice-migbp.sowwwa.pl, czy też dokonywanie rezerwacji telefonicznych wybranych pozycji książkowych.

 11. W razie potrzeby zostanie zwiększony limit wypożyczanych książek na koncie danego czytelnika, by ograniczyć ilość odwiedzin w Bibliotece.

 12. Użytkownicy, którzy w trosce o swoje i innych bezpieczeństwo nie zdecydują się na odwiedziny w Bibliotece, wypożyczone książki mogą prolongować telefonicznie lub przez stronę Biblioteki/swoje konto czytelnika. Kary naliczone przez system biblioteczny od 12 marca do 29 maja będą anulowane.

 13. Czasowo znosi się możliwość korzystania z toalet.

 14. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki w celach innych niż wymienione w pkt 1.

Prosimy o przestrzeganie powyższych procedur korzystania
z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach!!!

ZARZĄDZENIE NR 74-2020 BURMISTRZA PODDĘBIC